fbpx

Camilla Minda Grenerts arbete för jämställdhet och mångfald: Inkludering och psykologisk trygghet

Camilla Minda Grenert
Camilla Minda Grenert

När Camilla Minda Grenert arbetade inom IT-branschen som marknadsansvarig upplevde hon de negativa konsekvenserna av en exkluderande och splittrad organisation, hon insåg då vikten av att arbeta internt för att skapa en uppskattande, enhetlig och inkluderande arbetsmiljö. Detta ledde till hennes passion att stödja ledare och organisationer att lyfta och inkludera deras medarbetare. Hon strävar efter att skapa en arbetsmiljö för en mångfald av människor och göra dem till attraktiva arbetsgivare för en mångfald av talanger.

“Det var fantastiskt att se den entusiasm, kraft, glädje och energi som växte fram när människor blev inkluderade, sedda och kände sig betydelsefulla. Det gav mig en enorm kick när jag såg det stora värdet av inkludering och de positiva resultaten, både för företaget och mina kollegor, medarbetare, marknaden, kunderna och resultaten”, säger Camilla Minda Grenert.

Idag driver Camilla sitt företag WorkVision med stor passion för att hjälpa ledare och organisationer utifrån deras aktuella situation, deras utmaningar och styrkor. Målet är att stödja ledare och organisationer och skapa en inkluderande och jämlik kultur där medarbetarna känner sig uppskattade, delaktiga och värdefulla, inom en psykologiskt trygg och inkluderande arbetsmiljö.

Bli en attraktiv arbetsgivare för en mångfald av talanger!

Camilla är idag beteendevetare med inriktning inom arbets- och organisationspsykologi samt genusvetenskap. Hon driver företaget WorkVision och i sina föreläsningar, utbildningar och program fokuserar Camilla på att ge ledare och deras verksamheter inspiration, kunskaper och hållbara verktyg för psykologisk trygghet, jämställdhet, mångfald och inkludering.

“Genom en mångfald av erfarenheter, bakgrunder, sätt att vara och tänka, ser och tolkas världen från ett mångfacetterat perspektiv. Detta ger så många fördelar och vinster i form av ökat välmående, berikande kreativitet, innovation och attraktionskraften hos de ledare och verksamheter vi hjälper. För att en verksamhet eller arbetsplats ska kunna dra nytta av jämställdhet och mångfald krävs en psykologiskt trygg och inkluderande arbetsmiljö och kultur som uppskattar och välkomnar en mångfald av olika medarbetare på alla nivåer. Det är det här som vi hjälper ledare och deras verksamheter att skapa.”

Camillas tips för en psykologisk trygg och inkluderande arbetsplats!

Utveckla en värdegrund som främjar mångfald: Skapa en arbetskultur och atmosfär där mångfald värderas och tas tillvara på. Det innebär att uppmuntra en psykologiskt trygg miljö för alla medarbetare där olikheter ses som tillgångar. Det är viktigt att medarbetarna känner sig bekväma att dela med sig och respektera varandras idéer, perspektiv och erfarenheter.

Skapa psykologisk trygghet: Se till att medarbetarna känner sig uppskattade och trygga nog att kommunicera fritt, uttrycka sina åsikter och påpeka fel eller brister. Det är viktigt att skapa en kultur där misstag ses som en del av lärandeprocessen och där det inte finns rädsla för fördömande eller negativa konsekvenser.

Affärskritiskt och ledningsstyrt: Säkerställ att ledningen tar ägarskap för frågan om psykologisk trygghet, inkludering, jämställdhet och mångfald och att det prioriteras högt på företagets agenda. Det är en affärskritisk faktor som måste hanteras på alla nivåer inom organisationen. Det är viktigt att det integreras i beslut, processer, förändringar och kommunikation.

Fokusera på kunskap och utbildning: Se till att det finns en gemensam kunskapsnivå inom hela organisationen på alla nivåer. Om det internt saknas kunskap och vetskap, börja då med att bjuda in en expert och en föreläsare som kan dela med sig av sina insikter, kunskap och inspiration kring ämnen som psykologisk trygghet, jämställdhet, mångfald och inkludering. Detta kan bidra till att skapa nya perspektiv, motivation och insikter för att främja en arbetskultur som prioriterar psykologisk trygghet, jämställdhet och mångfald. 

Gillar du den här artikeln? Dela den gärna!

LinkedIn
Facebook
Twitter

Kontakta community

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Testa The Park

Tipsa om en gäst

Skriv in gästens uppgifter nedan så tar vi från The Park kontakt

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Begär offert

Ansök nu

Boka Visning Studios !

Boka Visning !

BOKA EN VISNING för konferens!

Boka Visning !