Terms & Conditions

Integritetspolicy – (2018-05-20)

Vi på The Park Sweden AB (556833-0590) & The Park Sveavägen AB (559089-6410) – nedan kallat ”The Park” jobbar hårt för att vi ska hålla en hög skyddsnivå vid all hantering av dina personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande datalagsstiftning. I denna integritetspolicy kommer vi att beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter. Aktuell policy finner du alltid här på vår webbplats.

Om du skulle ha några frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter enligt vad som anges i integritetspolicyn är du välkommen att kontakta The Park. Kontaktuppgifter finner du sist i dokumentet.

Personuppgiftsansvar

The Park är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, användning av våra webbplatser eller IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel är insamling, registrering, sortering, lagring, överföring, bearbetning och radering.

Vi på The Park behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig, eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service. Detta kan exempelvis vara anmälan till våra event som du väljer att delta på samt nyhetsbrev.

Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för oss att se och förstå hur användare använder vår hemsida och för att kunna utveckla och förbättra innehållet. All denna information är dock avidentifierad så vi kan inte ta fram vem du är som surfar.

Vi vill informera dig om att när du använder funktioner på vår hemsida som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material om dig själv eller ditt bolag, då kan även sådan information innehålla personuppgifter.

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Företagsuppgifter
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Information om betalningar som gjorts till The Park
 • Historik om betalningar som gjorts till The Park
 • Kreditupplysningar
 • Information om inköp gjorda hos The Park (t.ex. medlemskap, kioskförtärning eller liknande)
 • Larmlogg samt information om in- & utpassering i våra lokaler
 • Skrivarserver för kontroll av antal utskrifter
 • Konferensstatistik
 • Anmälningar till event och seminarium
 • Mailregister för utskick av information
 • Besöksregister för anmälning av besökare

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp samt nyttjande av The Parks tjänster kan vi även komma att samla in uppgifter från en tredje part. De uppgifter som vi i sådant fall samlar in är:
1. Adress, organisationsnummer och liknande från offentliga databaser för att säkerhetställa att vi har rätt uppgifter.
2. Kreditupplysningar

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Det är företag som behandlar information på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi har biträden som hjälper oss med t.ex.: IT-system, betallösningar, och marknadsföring.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontorollerar alla våra parter och kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Företag som erbjuder betallösningar (Klarna), allmänna varutransporter (postoperatörer) och statliga myndigheter, är självständigt personuppgiftsansvariga och styr själva över hur personuppgifter behandlas.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES och vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, max 7 år.

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har rätt att invända mot behandlingen och begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Den behandling som är grundad på ditt samtycke enligt vad som beskrivs ovan har du även rätt att återkalla. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig helt från våra nyhetsbrev genom att klicka på avregistrera direkt i mailen alternativt att kontakta oss. Du kan när du vill avsäga dig marknadsföring genom att följa de avregistreringsinstruktioner som ges i de nyhetsbrev eller SMS som vi skickat till dig. Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats och på www.minacookies.se.

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles Sekretesspolicy, och Användarvillkoren gäller.

Personuppgiftsansvar

The Park Sweden AB

Orgnr: 556833-0590

Hälsingegatan 49

113 31 Stockholm

privacy@thePark.se