Camilla Minda Grenerts arbete för jämställdhet och mångfald: Inkludering och psykologisk trygghet

Camilla Minda Grenert

När Camilla Minda Grenert arbetade inom IT-branschen som marknadsansvarig upplevde hon de negativa konsekvenserna av en exkluderande och splittrad organisation, hon insåg då vikten av att arbeta internt för att skapa en uppskattande, enhetlig och inkluderande arbetsmiljö. Detta ledde till hennes passion att stödja ledare och organisationer att lyfta och inkludera deras medarbetare. Hon strävar […]