fbpx

En timme om bildens makt utifrån ett interkulturellt perspektiv

Det är tydligt att medie- och kommunikationsbranschen behöver öka sin kunskap kring icke-normativ, rasistisk och diskriminerande kommunikation och marknadsföring. Våra medlemmar på bildbyrån Johnér bjuder därför in till en timme där detta ämne lyfts och diskuteras tillsammans med intressanta föreläsare och företag.

Sveriges befolkning har förändrats under de senaste decennierna. Frågor om identitet, tillhörighet och rättvisa som inte känts avgörande för en homogen befolkning har blivit alltmer aktuella. Det finns ett behov av att tala om dessa frågor och bli mer medvetna om hur vi kan exkludera eller inkludera.

På seminariet kommer vi bland annat samtala om
  • Hur förmedlar bilder normer?
  • Vilka får vara med?

Dagens mångkulturella samhälle med sin mångfald av samexisterande perspektiv ställer nya krav på hur företag kommunicerar. Seminariets diskussion kommer därför hållas av Araia Ghirmai Sebhatu.

Aaria är bland annat konst – och kulturvetare. I hans föreläsningar diskuterar och workshopar han kring representationsbegreppet och hur bilder skapar mening. Araia kommer beröra ämnet om avbildningar av svarta, hur det sett ut historiskt och hur det kan se ut idag.

Kommunikation som inte anpassar sig till detta kan fortfarande sälja, men att förstärka stereotyper och utesluta minoriteter medför betydande risker för varumärke, ekonomin samt den demokratiska frågan. Detta ställer nya krav på de som arbetar med kommunikation.

ThirdChapter bjuder därför in er till ett samtal om hur vi bidrar kring att medvetandegöra oss om diskriminerande kommunikation och istället skapa bättre kommunikation. Under detta tillfälle hoppas de ge alla inbjudna mer insikter om hur vi kan skapa samspel mellan text och bildval som passar in i dagens samhälle.

Publiken fotograferas för Johnérs bildbank

Under tiden som seminariet är i rullning kommer fotografer dokumentera timmen med bilder under temat konferens och föreläsning. Mot slutet kommer de bland annat be publiken medverka några minuter på några lite mer arrangerade bilder som att räcka upp handen eller klappa händerna.

  • När? 28 oktober
  • Tid: 11:00 – 12:00
  • Var? The Park Rådhuset, Kungsholmsgatan 21.
Boka din plats!
O.s.a. marten@johner.se senast fredag 24 oktober 2020!

– Vi är mkt noggranna med tillstånd på alla bilder och ber alla skriva på ”modellavtal” som vi bifogar med mailet när du har osat att komma. Tag med underskriven utskrift och lämna vid ankomst som “din biljett”, säger Mårten Johnér, bildbyråns grundare och initiativtagare till eventet.

Fakta – Johnér Bildbyrå
De skapar bilder för kunder som kommunicerar med svenska bilder med naturliga människor i vardagssituationer. Deras fokusområde är att skapa normkreativa bilder som kommunicerar multikulturellt och inkluderande. De jobbar med de flesta stora svenska marknadsavdelningarna samt Landsting och kommuner. Bilder används i reklam och informationsmaterial på webb eller i tryck.

Johnér Bildbyrå

Gillar du den här artikeln? Dela den gärna!

LinkedIn
Facebook
Twitter

Kontakta community

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Testa The Park

Tipsa om en gäst

Skriv in gästens uppgifter nedan så tar vi från The Park kontakt

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Begär offert

Ansök nu

Boka Visning Studios !

Boka Visning !

BOKA EN VISNING för konferens!

Boka Visning !