En timme om bildens makt utifrån ett interkulturellt perspektiv

Det är tydligt att medie- och kommunikationsbranschen behöver öka sin kunskap kring icke-normativ, rasistisk och diskriminerande kommunikation och marknadsföring. Våra medlemmar på bildbyrån Johnér bjuder därför in till en timme där detta ämne lyfts och diskuteras tillsammans med intressanta föreläsare och företag. Sveriges befolkning har förändrats under de senaste decennierna. Frågor om identitet, tillhörighet och […]