Hej Transparency International Sverige!

Vi vill varmt välkomna Transparency International Sverige (TI Sverige) till The Park. TI Sverige är en oberoende ideell organisation som arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionen och dess skadeverkningar och verka för ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande.