Vi säger hej till Premium!

Många IT-system är idag utformade med för lite flexibilitet och för lång ledtid när du vill förändra. Våra medlemmar på Premium tror att organisationer lyckas bättre med sitt it-stöd när det följsamt och säkert kan anpassas till de egna utmaningarna. Detta gäller speciellt olika avdelningarnas behov. Användare som får vara med och påverka sitt systemstöd, […]