A Walk in The Park Step 3 – Arbetsformer och Arbetsplatser.

“Arbetsmarknaden digitaliserades fem år över en natt,” sa Emelie Fågelstedt under sitt anförande. Pandemin har utlöst en förändring på arbetsmarknaden som gått i en rasande fart. Krav på flexibilitet och hybrida arbetssätt blir mer och mer eftertraktat.