Preera är ett managementkonsultbolag som finns till för att frigöra potentialen hos människor, skapa hållbara organisationer och bidra med förändringskraft i samhället. Preera har över 20 års erfarenhet från att leda förändringar med människan i fokus. Preera består av ett 40-tal medarbetare och samarbetare, som utgår från Göteborg och Stockholm i arbetet med att stötta ledare inom organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. Det som förenar våra konsulter, oavsett nischad konsultexpertis, är en gemensam övertygelse om att framgångsrika förändringsarbeten kräver ett holistiskt synsätt som förenar såväl strategi som kultur och struktur för att skapa riktning. Samt en okuvlig tro på människan. #believeinbetter

Hemsida