fbpx

Samhällsengagemang för att motverka ungdomsbrottslighet

Vi har träffat Henric Malmvall som har startat upp affärsverksamheten LISTA, ett företag som skapar förutsättningar för skolor, förvaltningar och andra organisationer att klara sitt arbete när de upplever att de saknar tid eller kompetens. Det var efter en tragisk händelse under 2018 där Henrics son blev kidnappad, som han valde att engagera sig i arbetet att bekämpa ungdomsbrottslighet. LISTA drivs av idén att en affärsmässig konsultverksamhet kan kombineras med samhällsengagemang för att kunna bekämpa ungdomsbrottslighet. Något som vi verkligen ville veta mer om! 

Hej Henric, berätta om ditt arbete och vad det innebär?
Jag kombinerar två olika typer av verksamheter genom mitt företag. Dels erbjuder LISTA konsulttjänster inom verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling. Eftersom jag har större delen av min kontaktnät inom skolan (har jobbat som rektor i 15 år) så jobbar jag främst mot skolor och utbildningsförvaltningar. Jag erbjuder alltifrån enkelt administrativt stöd till att driva långsiktiga utvecklingsprocesser. Men förutom renodlade konsulttjänster jobbar jag också med ett samhällsengagemang för att bekämpa ungdomsbrottslighet. 

Det finns mycket forskning som visar att skolgången för utsatta barn och unga är den viktigaste faktorn för hur de kommer att klara sig senare i livet. Men skolan kan inte göra allt! Det krävs ett välfungerande samarbete mellan skolan, socialtjänsten, polisen och sjukvården. Tyvärr brister ofta samarbetet mellan olika myndigheter vilket gör att de utsatta barnen inte får tillräcklig effektiv hjälp. Jag jobbar som en samordningsfunktion mellan olika stödinsatser för att hjälpen skall bli så korrekt och effektiv som möjligt. Dessutom vill jag genom mitt företag även skapa förutsättningar för att näringslivet skall kunna bidra med resurser i det brottsförebyggande arbetet. 

När tog du steget att starta verksamheten?
2016 flyttade jag och min familj till Thailand för att jobba på en svenska skola på Koh Lanta. Jag sa upp mig från min rektorstjänst här i Sverige och när det var dags att flytta hem igen hade jag ingen tjänst att komma tillbaka till. Det var alltså ett bra läge i livet att dra igång egen verksamhet. Jag träffade en kollega i Thailand som hade samma tankar som jag. Vi satt på stranden och spånade på idéer och när jag väl kom hem satte jag dem i verket. 

Vad har bidragit till ditt engagemang inom ungdomsbrottslighet?
Det är en händelse i mitt liv som har påverkat mig och mitt arbete med företaget väldigt mycket. I november 2018 blev min son, som då var 16 år, kidnappad av fyra för oss helt okända män. Han utsattes för brutala hot, misshandel och rån av gärningsmän som var 18 respektive 17 år gamla. Jag och min fru utsattes för utpressning och var tvungna att betala en lösensumma för att de skulle släppa honom. En händelse som förstås påverkat hela vår familj och har fått mig att vilja engagera mig i arbetet att motverka ungdomsbrottslighet. 

Hur tror du att The Park som arbetsplats kan hjälpa verksamheten framåt?
Jag ser många ”nyttor” med att använda The Park som arbetsplats. För det första har The park precis det jag behöver. En flexibel arbetsplats med möjlighet att få tillgång till samtalsrum och konferensrum. Min förhoppning är att växa och kunna ta emot fler kunder och det kommer jag kunna göra här på The Park. Men det viktigaste The Park erbjuder för att föra min verksamhet framåt är nätverket som communityt erbjuder. Som nystartad företagare är det perfekt att ha en plats där man dagligen möter andra företagare. Jag har redan knutit många värdefulla kontakter,  inte minst runt pingisbordet.

Slutligen, finns det något som du skulle vilja tillägga kring ditt arbete?
Det finns så otroligt mycket jag skulle kunna säga om alla insatser som kan och bör göras för alla utsatta barn och unga i vårt samhälle. Inte minst vilken möjlighet som finns för oss som jobbar i näringslivet att faktiskt bidra. Om skola, polis, socialtjänst, sjukvård och näringsliv jobbar tillsammans med samordnade och strategiska insatser kan vi bryta en negativ trend som inte är långsiktigt hållbar. Som företagare handlar det inte om att jobba med välgörenhet, det handlar om att identifiera ekonomiska vinster. Det finns många branscher som skulle ”vinna” på ett tryggare samhälle (t.ex. försäkringsbranschen, byggbranschen, detaljhandeln och mäklare i utsatta områden).

Tack Henric! 

 

Gillar du den här artikeln? Dela den gärna!

LinkedIn
Facebook
Twitter

Kontakta community

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Testa The Park

Tipsa om en gäst

Skriv in gästens uppgifter nedan så tar vi från The Park kontakt

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Begär offert

Ansök nu

Boka Visning Studios !

Boka Visning !

BOKA EN VISNING för konferens!

Boka Visning !