Soffiglam: Hållbarhetsspecialist och Kreativ Upcyclare

Sofia Öberg är namnet på en kvinna med en passion för hållbarhet som genomsyrar både hennes yrkesliv och fritid. På dagarna arbetar hon med hållbarhet inom logistik , medan hennes fritid ägnas åt kreativa projekt såsom att sy och upcycla kläder. Upcycling är att ge nytt liv åt plagg som annars skulle ha hamnat i […]