The Park Forskaren: Din Framtid i Stockholms Life Science och Innovationscentrum

Förändringens vindar blåser över Stockholm, och i dess kölvatten växer en ny epicentrum för Life Science och innovation fram – The Park Forskaren. Är du redo att bli en del av denna spännande utveckling? The Park Community  Stockholm har länge varit en ledande plats för banbrytande forskning och innovation inom Life Science, och nu tar […]

NOVEMBER KARAOKE AW at the park coworking

As the days grow shorter and the holiday spirit begins, we find ourselves in that unique period of time nestled between the joyous festivities of the past and the much-anticipated celebrations yet to come. It’s during this in-between season when the world outside seems to hush, and a certain magic fills the air. We’ve discovered […]

NYZÜ Life Science Wins SKAPA innovation Prize

NYZÜ AB är ett innovativt life science-företag med inriktning på att optimera grödors genetiska kod för att påskynda tillväxt och öka livsmedelsproduktionen. De är en del av The Park coworking och främjar nätverkande och innovation. Från Vertikal Odling till Genetisk Grödmodifiering för Hållbar Livsmedelsproduktion Medgrundaren Sebastian von Melen Callert, tidigare bioteknikstudent vid KTH, och Dennis […]