Stockholm Event Planner AW

Are you in search of your next event space and curious about what The Park has to offer for your event planning needs? Look no further. Join us on November 9th at The Park Södra, a dynamic co-working space in the heart of Stockholm, for an informative gathering. We’ll provide some delicious snacks, and our […]

Kriminalpolitiskt seminarium på The Park Södra

Ikväll samlades vi på The Park Södra för en engagerande debatt. Tidigare i år sände Skyddsvärnet, tillsammans med Revansch och Fångvårdssällskapet, en enkät till alla riksdagspartier med viktiga frågor om kriminalpolitik. Nu ville vi höra politikernas djupare tankar om framtiden och hur de relaterar till aktuell forskning. Agendan löd: Hur ser de på framtiden och […]

Sverige möter framtidens utmaningar: JobTech vs SecurityTech

Sveriges ökande uppmärksamhet i världen sätter säkerhet i fokus. Hot som dataintrång och skydd av känslig information står högt på agendan för svenska företag, organisationer och myndigheter. “JobTech vs SecurityTech” är var ett event som möjliggjorde samarbete mellan två teknikområden, för att främja säkerheten och öka Sveriges motståndskraft. Sverige har under en längre tid varit […]

Embracing Creativity and Connection at The Park coworking space

Yesterday, we had an event that was all about embracing creativity and making meaningful connections. It was a refreshing break from the usual small talk. In co-working spaces, we met a diverse group of people with various skills, all focused on working together, sharing ideas, and building a collaborative professional community.   Creative Meet & […]