Internationella företagsledare samlades på The Park Södra

Swedish Institute Management Program (SIMP) är ett ledarskapsprogram för ambitiösa och innovativa företagsledare från Afrika, Asien, Bolivia och norra och östra Europa som vill lära sig att överbrygga gapet mellan vilja och handling kring hållbarhet. Programmet bygger på Sveriges framträdande position inom innovation och hållbart företagande – och dess koppling till den globala ekonomin. om […]

Ta chansen att göra din röst hörd!

I en värld där teknologin snabbt utvecklas förändras arbetslivet i en rasande takt! För att möta dessa förändringar behöver vi kontinuerligt lära oss nya färdigheter, uppgradera vår kompetens och vara öppna för att byta yrkesbana när det behövs. Ta chansen att göra din röst hörd och vara med och forma en framtid där kunskap och kompetens […]