Tack till alla som engagerade sig i musikhjälpen!

Nu är Musikhjälpen över för den här gången. Under veckan samlades det in totalt 54 517 94 kr för att ge de 42 miljoner barn som är på flykt från krig en tryggare barndom, den näst högsta summan som Musikhjälpen någonsin samlat in! I The Park bössan samlade vi i år tillsammans in 2900 kr. […]