Hack for Earth Foundation – ny stiftelse för medborgardriven innovation

Stiftelsen Hack for Earth Foundation ska verka för att understödja medborgardriven innovation och forskning. Målet är samhällsnyttiga och hållbara digitala lösningar och tjänster, där myndigheter, privat sektor, organisationer, akademier, medborgare och andra aktörer i samhället engageras … … Genom innovationstävlingar, s.k. hackathons och andra events, kommer stiftelsen bidra till att nya smarta, hållbara lösningar för […]