Wow, GoalEnvision till The Park Södra!

Vilka är  GoalEnvision? GoalEnvision är en grupp entreprenörssjälar med erfarenhet som ledare i både små och stora företag. De har alla startat, drivit och avyttrat företag. Med deras egna erfarenheter och akademiska kunskaper som grund vill de hjälpa entreprenörer och företagsledare att nå sina mål och drömmar. Att bidra med framgångsrik målstyrning och strategigenomförande är […]