Peaceworks till The Park

Peaceworks är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Det gör dem genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle de strävar efter. Peaceworks ger dig verktygen och plattformen för att göra något konkret med ditt engagemang för en fredligare värld. Hemsida