Nema Problema Utökar Sitt Integrationsskapande Arbete och Mål om Ökad Mångfald

Nema Problema tar täten i The Parks coworking-gemenskap, utvidgar sin verksamhet med 50 procent för att aktivt utmana sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda. I en tid av ökande arbetslöshet strävar organisationen efter att göra Sverige ledande inom integration genom att stötta nyanlända till sysselsättning. Med planer på att anställa nya medarbetare och öka mentorprogrammets […]