Edtech Workshop: Lärandets Drivkrafter

Välkommen på Workshop: Lärandets Drivkrafter. Välkommen på ytterligare en inspirerande föreläsning och fördjupande workshop kring drivkrafter och motivation i lärandet på The Park! Luleå Tekniska Universitet driver tillsammans med Sprout Park ett forskningsprojekt kring livslångt lärande, på uppdrag av Vinnova. Syftet är att utveckla metoder och verktyg utifrån evidensbaserade insikter om vad som skapar motivation […]