The Parks nya PopUp-koncept aktiverar ledig kapacitet i kontor. 

The Park lanserar nytt koncept för att aktivera ledig kapacitet i kontor.  När bolag efter pandemin går in i ett nytt hybridbaserat arbetssätt uppstår en hel del ledig kapacitet i kontorsytor och många företag har fått ett eller ett par våningsplan över i sina fastigheter. En utmaning som samtidigt öppnar upp för nya intäktsströmmar i […]