Attention – en rikstäckande megafon för personer med NPF

Innan Riksförbundet Attention fanns ingen organisation som täckte hela NPF-området. Särskilt ADHD var eftersatt: ”Idag vet de flesta vilka NPF-diagnoserna är och hur de kan ta sig i uttryck. Vilket Attentions arbete bidragit till på många sätt”, säger Cecilia Brusewitz, informatör på Attention.   The Parks medlemmar – intresseorganisationen Riksförbundet Attention – har funnits sedan […]