Sveriges Ungdomsråd nya på The Park

Sveriges ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska få större möjlighet att vara med och påverka sin vardag. I organisationen samlas cirka 60 ungdomsråd och inflytandeforum för ungdomar från hela landet. ”Vi arbetar på två fronter. Dels att göra det lättare för ungdomar från hela landet att komma i kontakt med varandra, och samverka kring hur […]