Vi säger hej till Premium!

Många IT-system är idag utformade med för lite flexibilitet och för lång ledtid när du vill förändra.

Våra medlemmar på Premium tror att organisationer lyckas bättre med sitt it-stöd när det följsamt och säkert kan anpassas till de egna utmaningarna. Detta gäller speciellt olika avdelningarnas behov.

Användare som får vara med och påverka sitt systemstöd, känner vanligtvis en större delaktighet vilket skapar engagemang istället för frustration. Premium erbjuder därför deras system med support till användarna och garantier att systemstödet fungerar på kommande operativsystem och hårdvara. Detta till priser i paritet med standardsystem.