Vi uppmärksammar våra nya medlemmar Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Deras främsta mål är att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. De vill också att de anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

De arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Förutom arbetet de bedriver på rikskansliet i Stockholm så finns det 60 lokalföreningar runtom i landet som bedriver värdefull lokal verksamhet. Läs mer om deras arbete här!