AML – operativt compliancearbete i praktiken. Heldagskurs 22/1-20.

Missa in en heldagsutbildning inom AML och operativt compliancearbete på The Park Södra den 22 januari. Målet med kursen är att ge deltagarna kraftfulla verktyg i syfte att på optimalt vis kunna utföra det faktiska arbetet med penningtvätt och terrorfinansiering.

Kursen som är skapad för advokater, jurister och revisorer, ger deltagarna en verklig verktygslåda innefattandes:
– genomgång av de legala och regulatoriska kraven kring penningtvätt och terrorismfinansiering.
– hur de rent praktisk ska arbeta med penningtvätt och terrorismfinansiering (det operativa arbetet).
– hur de ska bygga upp verksamhetens penningtvättsorganisation inklusive styrning (governance).
– hur de säkerställer regelefterlevnad (compliance) inom penningtvätt och terrorismfinansiering.
– hur de arbetar med verksamhetens omvärldsbevakning.

VAR: The Park Södra, Magnus Ladulåsgatan 1
NÄR: Torsdag 22/1- 2020
TID: 08:00-17:00
PRIS: 7995 kr exkl. moms. Frukost, förmiddags- och eftermiddagsfika samt en god lunch ingår.
ANMÄLAN: sker via event@yclg.se

Kursagenda:
Del 1 Genomgång av gällande rätt, den legala och regulatoriska ramen allmänt med särskild vikt på skyldigheter hos advokater, jurister och advokatbyråer.

Del 2 Byråns skyldigheter, metoder för det dagliga arbetet, operativt arbete. Riskbedömning,
kundkännedom, rapportering, transaktionsövervakning, riskklassificering, utbildning m.m.

Del 3 Struktur, governance och styrdokument.

Del 4 Compliance, intern kontroll och granskning.

Del 5 Omvärldsbevakning och utbildning.

Övrig information
– Deltagaren får med sig ett välfyllt kurskompendium att bruka som framtida verktygslåda.
– En djupgående påbyggnadskurs, AML steg 2, kan efter deltagande i AML steg 1 bokas.

Säkra din plats redan idag!
Anmälan sker via event@yclg.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.