Sveriges Ungdomsråd nya på The Park

Sveriges ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska få större möjlighet att vara med och påverka sin vardag. I organisationen samlas cirka 60 ungdomsråd och inflytandeforum för ungdomar från hela landet.
”Vi arbetar på två fronter. Dels att göra det lättare för ungdomar från hela landet att komma i kontakt med varandra, och samverka kring hur de kan lösa problem som de möter. Och dels genom att med opinionsbildning, inspiration och utbildning riktat mot exempelvis kommuner och myndigheter förbättra vuxnas kunskap och attityd kring ungdomars organisering och inflytande” –  Najma Mohamed, verksamhetschef på Sveriges Ungdomsråd.
Läs mer här:
sverigesungdomsrad.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.